Chuẩn bị cho cuộc hẹn của bạn

Chào mừng bạn tới WIC! Nếu bạn vừa mới tham gia WIC hoặc đăng ký lại sau hai năm, xin vui lòng xem video sau đây. Nếu bạn cần phụ đề tiếng Việt, vui lòng vào phần cài đặt video.

Tôi nên kỳ vọng gì ở cuộc hẹn đầu tiên với WIC?

 • Những câu hỏi về điều kiện tham gia WIC
 • Tìm hiểu về chương trình WIC
 • Những câu hỏi về dinh dưỡng cho các thành viên đăng ký cho WIC

Nếu bạn hội đủ điều kiện nhận phúc lợi WIC, bạn sẽ nhận được thẻ WIC để mua thực phẩm WIC mỗi tháng.

Bạn sẽ được yêu cầu chuẩn bị những thông tin sau đây. Nếu cuộc hẹn của bạn qua điện thoại. WIC sẽ nhắn cho bạn đường dẫn để gửi thông tin vào ngày hẹn của bạn.

Ví dụ:

 • Số Medi-Cal còn hiệu lực
 • Cùi check hoặc lương thu nhập trước thuế trong vòng 30 ngày gần đây
 • Lương trợ cấp cho người khuyết tật
 • Trợ cấp cho người thất nghiệp
 • Trợ cấp An sinh Xã hội
 • Những bằng chứng khác

Nếu bạn không có thu nhập hoặc Medi-Cal, hãy nói với nhân viên WIC tại cuộc hẹn của bạn.

Ví dụ:

 • Số Medi-Cal còn hiệu lực
 • Bất kỳ thư từ nào
 • Đơn thanh toán
 • Bằng lái xe hoặc thẻ ID
 • Giấy đăng ký xe / bảo hiểm xe
 • Những bằng chứng khác

Nếu bạn không có bằng chứng về cư trú hoặc Medi-Cal, hãy nói với nhân viên WIC tại cuộc hẹn của bạn

Ví dụ:

 • Số Medi-Cal còn hiệu lực
 • Thẻ bảo hiểm y tế
 • Giấy khai sinh
 • Giấy phép lái xe hoặc thẻ ID
 • Hồ sơ bệnh án
 • Thẻ tiêm chủng
 • Giấy đăng ký xe
 • hẻ thông tin có chiều cao và cân nặng của bé
 • Thư chứng minh người giám hộ nuôi dưỡng
 • Những bằng chứng khác

Bạn chỉ cần trình ra thông tin này nếu bạn đang mang thai. Thông tin bạn đưa ra phải có tên và họ của bạn.

Ví dụ:

 • Giấy chứng nhận mang thai từ bác sĩ
 • Hình siêu âm
 • oa thuốc Vitamin cho phụ nữ mang thai
 • Những bằng chứng khác

Gia hạn tài khoản WIC của bạn

Mỗi năm một lần, WIC sẽ cần cập nhập thông tin tài khoản của bạn. Thông thường, cuộc hẹn này được thực hiện trực tiếp tại văn phòng WIC. Vui lòng mang theo (các) bé của bạn và thông tin chích ngừa gần đây nhất. Nếu bạn không thể mang bé theo, vui lòng mang theo hồ sơ y tế gần đây của bé với kết quả xét nghiệm thiếu máu, chiều cao và cân nặng.

Nếu cuộc hẹn của bạn thực hiện qua điện thoại, chúng tôi sẽ nhắn cho bạn một đường dẫn để bạn gửi ảnh hồ sơ y tế của bé  vào ngày hẹn của bạn.

Trong cuộc hẹn của bạn, chúng tôi sẽ:

 • Xác nhận thu nhập của gia đình bạn hoặc tình trạng Medi-Cal của con bạn
 • Thảo luận về sự phát triển và dinh dưỡng của con bạn
 • Kết nối bạn với các thông tin cộng đồng khác
 • Nạp lợi ích thực phẩm vào thẻ WIC của bạn

Các nhân viên tại WIC sẽ cung cấp thông tin giáo dục và dinh dưỡng để giúp gia đình bạn hướng đến một tương lai khỏe mạnh hơn.  Chúng tôi khuyến khích bạn cùng tìm hiểu và chia sẻ những khó khăn trở ngại bạn đang gặp. Chúng tôi sẽ cố gắng giúp bạn hoặc sẽ giới thiệu bạn đến người có thể giúp được bạn.

Nếu bạn cần thay thế thẻ WIC của mình, hãy cho nhân viên tư vấn WIC của bạn biết. Chúng tôi rất vui lòng giúp bạn.

Chuẩn bị cho cuộc hẹn của bạn

Để cập nhập lại hồ sơ của bạn, vui lòng cung cấp chứng minh thu nhập của gia đình bạn. Hãy cho nhân viên tư vấn WIC biết nếu bạn không có chứng minh về thu nhập.

Những ví dụ bao gồm:

 • Số Medi-Cal đang hoạt động
 • Cuốn phiếu lương (cùi check) trong 30 ngày qua
 • Trợ cấp tàn tật
 • Trợ cấp thất nghiệp
 • Trợ cấp an sinh xã hội
 • Khác

Nếu bạn không có thu nhập hoặc Medi-Cal, hãy cho cố vấn WIC biết tại cuộc hẹn của bạn.

Nếu bạn đã chuyển nhà, vui lòng cung cấp một trong những giấy tờ sau đây có  địa chỉ hiện tại và tên đầy đủ của bạn:

 • Số Medi-Cal đang hoạt động
 • Bất kỳ thư từ nào
 • Bất kỳ hóa đơn nào
 • Giấy phép lái xe hoặc thẻ giID
 • Giấy tờngân hàng
 • Đăng ký xe/bảo hiểm
 • Khác

Nếu bạn không có bằng chứng về nơi cư trú hoặc Medi-Cal, hãy cho cố vấn WIC biết tại cuộc hẹn của bạn.

Vui lòng cung cấp thông tin về chiều cao, cân nặng và kết quả xét nghiệm chất sắt trong vòng 60 ngày qua. Nếu bạn không có thông tin này, hãy yêu cầu bác sĩ cung cấp thông tin này trong lần khám tiếp theo. Tài liệu này có thể là một tờ giấy có cân nặng, chiều cao, và kết quả xét nghiệm máu hoặc là giấy tóm tắt kết quả sau buổi hẹn (after summary visit) và phải bao gồm:

 • Họ và tên
 • Ngày sinh
 • Thông tin cân nặng, chiều cao và/hoặc kết quả xét nghiệm chất sắt
 • Ngày lấy kết quả
 • Tên và/hoặc chữ ký của bác sĩ

Nếu bạn không có thông tin về chiều cao, cân nặng hoặc  kết quả xét nghiệm chất sắt gần đây từ bác sĩ, hãy nói với nhân viên tư vấn WIC của bạn tại cuộc hẹn.


Hồ Sơ Chích Ngừa

Vui lòng cung cấp hồ sơ chích ngừa của con bạn (thẻ vàng). Nếu bạn không có thông tin in ra, bạn có thể lấy thông tin trên mạng tại  California Immunization Registry (CAIR). Hồ sơ chích ngừa điện tử  (DVR) sẽ bao gồm tên, ngày sinh, ngày chích ngừa, vắc xin đã nhận và các khuyến nghị về vắc xin trong tương lai của con bạn. Hồ sơ sẽ chỉ hiển thị các lần chích ngừa đã được báo cáo cho CAIR.


Nếu cuộc hẹn của bạn thực hiện qua điện thoại, chúng tôi sẽ nhắn tin cho bạn một một đường dẫn để bạn gửi giấy tờ thông tin vào ngày hẹn của bạn.

Mất thẻ WIC? Chúng tôi có thể giúp!

Chúng tôi sẵn lòng thay thế thẻ WIC của bạn vì bất kỳ lý do gì. Nếu thẻ của bạn bị mất, bị đánh cắp hoặc thất lạc, hãy cho chúng tôi biết ngay lập tức để chúng tôi có thể đóng tài khoản để ngăn người khác khác sử dụng quyền lợi của bạn. Cách dễ nhất để yêu cầu thẻ mới là điền vào Mẫu Đơn Thay Thế Thẻ WIC. Chúng tôi sẽ cho bạn biết khi thẻ bạn gửi ra đường bưu điện.