Chuẩn bị cho cuộc hẹn của bạn

Chào mừng bạn tới WIC! Nếu bạn vừa mới tham gia WIC hoặc đăng ký lại sau hai năm, xin vui lòng xem video sau đây. Nếu bạn cần phụ đề tiếng Việt, vui lòng vào phần cài đặt video.

Tôi nên kỳ vọng gì ở cuộc hẹn đầu tiên với WIC?

 • Những câu hỏi về điều kiện tham gia WIC
 • Tìm hiểu về chương trình WIC
 • Những câu hỏi về dinh dưỡng cho các thành viên đăng ký cho WIC

Nếu bạn hội đủ điều kiện nhận phúc lợi WIC, bạn sẽ nhận được thẻ WIC để mua thực phẩm WIC mỗi tháng.

Bạn sẽ được yêu cầu chuẩn bị những thông tin sau đây. Nếu cuộc hẹn của bạn qua điện thoại. WIC sẽ nhắn cho bạn đường dẫn để gửi thông tin vào ngày hẹn của bạn.

Ví dụ:

 • Số Medi-Cal còn hiệu lực
 • Cùi check hoặc lương thu nhập trước thuế trong vòng 30 ngày gần đây
 • Lương trợ cấp cho người khuyết tật
 • Trợ cấp cho người thất nghiệp
 • Trợ cấp An sinh Xã hội
 • Những bằng chứng khác

Nếu bạn không có thu nhập hoặc Medi-Cal, hãy nói với nhân viên WIC tại cuộc hẹn của bạn.

Ví dụ:

 • Số Medi-Cal còn hiệu lực
 • Bất kỳ thư từ nào
 • Đơn thanh toán
 • Bằng lái xe hoặc thẻ ID
 • Giấy đăng ký xe / bảo hiểm xe
 • Những bằng chứng khác

Nếu bạn không có bằng chứng về cư trú hoặc Medi-Cal, hãy nói với nhân viên WIC tại cuộc hẹn của bạn

Ví dụ:

 • Số Medi-Cal còn hiệu lực
 • Thẻ bảo hiểm y tế
 • Giấy khai sinh
 • Giấy phép lái xe hoặc thẻ ID
 • Hồ sơ bệnh án
 • Thẻ tiêm chủng
 • Giấy đăng ký xe
 • hẻ thông tin có chiều cao và cân nặng của bé
 • Thư chứng minh người giám hộ nuôi dưỡng
 • Những bằng chứng khác

Bạn chỉ cần trình ra thông tin này nếu bạn đang mang thai. Thông tin bạn đưa ra phải có tên và họ của bạn.

Ví dụ:

 • Giấy chứng nhận mang thai từ bác sĩ
 • Hình siêu âm
 • oa thuốc Vitamin cho phụ nữ mang thai
 • Những bằng chứng khác