Mất thẻ WIC? Chúng tôi có thể giúp!

Chúng tôi sẵn lòng thay thế thẻ WIC của bạn vì bất kỳ lý do gì. Nếu thẻ của bạn bị mất, bị đánh cắp hoặc thất lạc, hãy cho chúng tôi biết ngay lập tức để chúng tôi có thể đóng tài khoản để ngăn người khác khác sử dụng quyền lợi của bạn. Cách dễ nhất để yêu cầu thẻ mới là điền vào Mẫu Đơn Thay Thế Thẻ WIC. Chúng tôi sẽ cho bạn biết khi thẻ bạn gửi ra đường bưu điện.