Tôi có hội đủ điều kiện không?

Bạn hội đủ điều kiện nếu bạn

  • Đang mang thai
  • Đang cho bé dưới một tuổi bú sữa mẹ
  • Có em bé trong vòng sáu tháng vừa qua
  • Có bé dưới năm tuổi
  • Đã trải qua một lần sảy thai / chấm dứt thai kỳ

WIC sẵn sàng phục vụ cho bất kỳ ai sống ở California và hội đủ điều kiện để đăng ký bất kể chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tôn giáo, tuổi tác hoặc khuyết tật. Chúng tôi hoan nghênh các gia đình quân nhân, gia đình di cư, cha, mẹ nuôi và người giám hộ hợp pháp có con đủ điều kiện. Người nhập cư có thể  nhận WIC mà không sợ hậu quả về nhập cư.

Để đủ điều kiện nhận WIC, thu nhập hiện tại của bạn phải bằng hoặc thấp hơn số tiền dưới đây.

Thu nhập hiện tại được tính dựa trên tổng thu nhập trước thuế của hộ gia đình trong tháng (30 ngày) trước khi nộp đơn xin WIC.

Quy Định Thu Nhập*

Số Thành Viên Trong Gia Đình**Mỗi TuầnMỗi ThángMỗi Năm
1$519$2,248$26,973
2$702$3,041$36,482
3$885$3,833$45,991
4$1,068$4,625$55,500
5$1,251$5,418$65,009
Hơn 5 NgườiThêm Số Thành Viên Trong Gia Đình
+ $183+ $793+ $9,500

*Thu nhập dựa trên mức chuẩn nghèo liên bang 185%, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2023.
**Thai nhi cũng được coi như một thành viên trong gia đình.

Đăng ký hôm nay!