Tôi có hội đủ điều kiện không?

Bạn hội đủ điều kiện nếu bạn

  • Đang mang thai
  • Đang cho bé dưới một tuổi bú sữa mẹ
  • Có em bé trong vòng sáu tháng vừa qua
  • Có bé dưới năm tuổi
  • Đã trải qua một lần sảy thai / chấm dứt thai kỳ

WIC sẵn sàng phục vụ cho bất kỳ ai sống ở California và hội đủ điều kiện để đăng ký bất kể chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tôn giáo, tuổi tác hoặc khuyết tật. Chúng tôi hoan nghênh các gia đình quân nhân, gia đình di cư, cha, mẹ nuôi và người giám hộ hợp pháp có con đủ điều kiện.

Để đủ điều kiện nhận WIC, thu nhập của bạn phải ít hơn hoặc bằng các hướng dẫn về thu nhập dưới đây

Quy Định Thu Nhập*

Số Thành Viên Trong Gia Đình**Mỗi NămMỗi ThángMỗi Tuần
1$26,973$2,248$519
2$36,482$3,041$702
3$45,991$3,833$885
4$55,500$4,625$1,068
5$65,009$5,418$1,251
Hơn 5 NgườiThêm Số Thành Viên Trong Gia Đình
+ $9,500+ $793+ $183

*Thu nhập dựa trên thống kê thu nhập thấp liên bang 185%, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023.
**Thai nhi cũng được coi như một thành viên trong gia đình

Đăng ký hôm nay!