Gia hạn tài khoản WIC của bạn

Mỗi năm một lần, WIC sẽ cần cập nhập thông tin tài khoản của bạn. Thông thường, cuộc hẹn này được thực hiện trực tiếp tại văn phòng WIC. Vui lòng mang theo (các) bé của bạn và thông tin chích ngừa gần đây nhất. Nếu bạn không thể mang bé theo, vui lòng mang theo hồ sơ y tế gần đây của bé với kết quả xét nghiệm thiếu máu, chiều cao và cân nặng.

Nếu cuộc hẹn của bạn thực hiện qua điện thoại, chúng tôi sẽ nhắn cho bạn một đường dẫn để bạn gửi ảnh hồ sơ y tế của bé  vào ngày hẹn của bạn.

Trong cuộc hẹn của bạn, chúng tôi sẽ:

 • Xác nhận thu nhập của gia đình bạn hoặc tình trạng Medi-Cal của con bạn
 • Thảo luận về sự phát triển và dinh dưỡng của con bạn
 • Kết nối bạn với các thông tin cộng đồng khác
 • Nạp lợi ích thực phẩm vào thẻ WIC của bạn

Các nhân viên tại WIC sẽ cung cấp thông tin giáo dục và dinh dưỡng để giúp gia đình bạn hướng đến một tương lai khỏe mạnh hơn.  Chúng tôi khuyến khích bạn cùng tìm hiểu và chia sẻ những khó khăn trở ngại bạn đang gặp. Chúng tôi sẽ cố gắng giúp bạn hoặc sẽ giới thiệu bạn đến người có thể giúp được bạn.

Nếu bạn cần thay thế thẻ WIC của mình, hãy cho nhân viên tư vấn WIC của bạn biết. Chúng tôi rất vui lòng giúp bạn.

Chuẩn bị cho cuộc hẹn của bạn

Để cập nhập lại hồ sơ của bạn, vui lòng cung cấp chứng minh thu nhập của gia đình bạn. Hãy cho nhân viên tư vấn WIC biết nếu bạn không có chứng minh về thu nhập.

Những ví dụ bao gồm:

 • Số Medi-Cal đang hoạt động
 • Cuốn phiếu lương (cùi check) trong 30 ngày qua
 • Trợ cấp tàn tật
 • Trợ cấp thất nghiệp
 • Trợ cấp an sinh xã hội
 • Khác

Nếu bạn không có thu nhập hoặc Medi-Cal, hãy cho cố vấn WIC biết tại cuộc hẹn của bạn.

Nếu bạn đã chuyển nhà, vui lòng cung cấp một trong những giấy tờ sau đây có  địa chỉ hiện tại và tên đầy đủ của bạn:

 • Số Medi-Cal đang hoạt động
 • Bất kỳ thư từ nào
 • Bất kỳ hóa đơn nào
 • Giấy phép lái xe hoặc thẻ giID
 • Giấy tờngân hàng
 • Đăng ký xe/bảo hiểm
 • Khác

Nếu bạn không có bằng chứng về nơi cư trú hoặc Medi-Cal, hãy cho cố vấn WIC biết tại cuộc hẹn của bạn.

Nếu cuộc hẹn của bạn thực hiện qua điện thoại, chúng tôi sẽ nhắn tin cho bạn một một đường dẫn để bạn gửi giấy tờ thông tin vào ngày hẹn của bạn.