Cùng nhau chống lại sự kỳ thị chủng tộc với cộng đồng Châu Á

Chúng tôi tại WIC rất đau buồn về vấn đề kỳ thị chủng tộc  bạo hành, và chúng tôi đồng hành với cộng đồng Pacific Islander.

Gửi đến các gia đình WIC Châu Á, đồng nghiệp, cộng đồng Châu Á-  bạn được trân trọng và chào đón tại WIC. Chúng tôi cam kết hỗ trợ và nâng cao các gia đình thuộc mọi chủng tộc, văn hóa và lý lịch.  WIC Không có chỗ cho sự bất đồng, phân biệt chủng tộc, hay sự thù ghét.

Để biết các tài liệu về cách hỗ trợ cộng đồng AAPI chống lại sự thù ghét và phân biệt chủng tộc có kế hoạch, hãy truy cập AdvancingJustice-LA.org

Tài liệu dành cho cá nhân và cộng đồng người Mỹ gốc Á và Pacific Islander

Stop AAPI Hate: Safety Tips and Know Your Rights

Legal Support and Advocacy: Asian Americans Advancing Justice(AAAJ)

Asian Pacific Policy & Planning Council

Mental Health America: Asian American Pacific Islander Communities and Mental Health.

National Alliance on Mental Illness: Asian American and Pacific Islander Resources.

Asian Mental Health Project: “Stay In, Check-In” Community Wellness Check-in

Để biết thêm thông tin và cùng chung tay chống lại nạn phân biệt chủng tộc

Today: Hohman, Maura. (Mar. 2021). Anti-Asian violence has surged in the US since COVID-19. But it didn’t start there.

Learning For Justice: How to Respond to Coronavirus Racism

Hate Is A Virus.org

NBC: Anti-Racism Resources to Support Asian American, Pacific Islander Community.

Urban Wire: Confronting Racism and Supporting Asian Communities in the Wake of COID-19.

Mashable: How You Can Support the Safety of Asian Americans with Attacks on he Rise. 

Electric Lit: A Literary Guide to Combat Anti-Asian Racism in America.

CNBC: How to Support Asian American Colleagues Amid the Recent Wave of Anti-Asian Violence 

Hollaback: Free Virtual Bystander Intervention Trainings.

Chúng tôi mời bạn tham gia với chúng tôi trong sự kiện phát trực tiếp vào ngày 26 tháng 3, do Dân biểu Judy Chu chủ trì, để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi có thể hỗ trợ chung cho cộng đồng châu Á của mình.

Hãy bấm vào đây để đăng ký: https://chutakano.splashthat.com/