Farmers Market Program – Last Day Aug 13!

WIC Families Get $30 to Spend at the Farmers Market

If you are a PHFE WIC participant, click the button below to reserve your checks. August 13 is the last day WIC will be at farmers markets. Reserve your checks before going to the farmers market.

About WIC Farmers Market Nutrition Program 2022

WIC families in California can get checks worth $30 (three checks worth $10 each) while supplies last to buy fruits and vegetables at WIC-certified farmers markets (limit one booklet per family per year). PHFE WIC has 23,000 checks to give out this year! WIC Farmers Market Program is an annual program funded by USDA to support local farmers while helping families enjoy more fresh seasonal fruits and veggies.


Here’s how it works this summer:

  1. Reserve your checks online
  2. Pick them up at the farmers market
  3. Spend them at the market

The WIC Farmers Market Nutrition Program will run for a limited time starting June 13, 2022 until the checks are gone! Don’t miss out on your free produce this summer.

Who is Eligible for Farmers Market Checks?

Families who are currently enrolled in WIC are eligible to receive Farmers Market Checks. The $30 is in addition to the extended fruit and vegetable increase WIC families are receiving with their WIC benefits. Not enrolled for WIC? Apply now! Need to renew your WIC account? Text APPT with your preferred date and time to 91997 to schedule an appointment.

FAQs

No! Farmers market checks will only be given out at the markets listed below this year to PHFE WIC participants.
WIC farmers market checks can be used to purchase fresh fruit, fresh vegetables and cut edible herbs. They cannot be used to purchase honey, nuts, eggs, meat, flowers, baked goods, dried fruit, plants or non-food items.
No! If you spend less than $10 with one farmer, you will not get cash back. Each check can only be spent at one farmer’s stand. You can’t split one $10 check between different farmers.
If the fruits and vegetables you buy with your farmers’ market checks cost more than the value of the check, you may use other forms of payment to cover the difference. Other forms of payment include your CalFresh EBT card or cash.
Checks expire on November 30, 2022! We highly encourage spending your checks the same day you pick them up. Enjoy all of the produce the summer season has to offer!

Participant Farmers Markets – Last Week to Pick Up!

WIC will no longer be at the markets after August 13. Make sure to reserve your checks before picking them up from one of the markets below.

Farmers Market
Address
Day and Time
Cerritos CFMPark Plaza Dr (Cerritos Towne Center), Cerritos, 90703Saturday 8 AM - 11 AM
Last day is Aug 13!
East Los Angeles FM 4801 E 3rd St, Los Angeles, 90022Saturday 8 AM - 11 AM
Last day is Aug 13!
Pomona Valley CFM Pearl St & Garey Ave, Pomona, 91767Saturday 9 AM - 12 PM
Last day is Aug 13!
West Covina FM 195 S Glendora Ave, West Covina, 91790Saturday 9 AM - 12 PM
Last day is Aug 13!

Find more farmers markets to shop with your WIC FM checks using this market finder.

Join a Breastfeeding Support Group Online!

WIC is here to support you and your goals for feeding your baby. Pregnant and breastfeeding families are invited to join breastfeeding support groups on Zoom to connect and learn with other parents. Support groups are offered in English, Spanish, Chinese, Korean, Vietnamese, Tagalog, and Armenian.

See our upcoming breastfeeding support groups below. Click the ‘Join now’ button on the day and time of the support group to connect on Zoom. See you there!

WIC sẵn sàng hỗ trợ bạn và mục tiêu nuôi con bằng sữa mẹ của bạn. WIC mời các phụ nữ đang mang thai và các gia đình đang cho con bú sữa mẹ tham gia nhóm hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ trên Zoom để kết nối và học hỏi với các bậc cha mẹ khác.

Nhấp vào nút 'Tham gia ngay' vào ngày và giờ của nhóm hỗ trợ để kết nối trên Zoom

Ikaw ba ay nagdadalang tao o kapapanganak lamang at nangangailangan ng tulong sa breastfeeding? Maaring lumahok sa breastfeeding support group sa pamamagitan ng Zoom.

WIC은 귀하와 귀하의 아기 수유 목표를 지원하기위해 있습니다. 임산부와 모유 수유가족들은 줌으로 이루어지는 모유 수유 지원그룹 모임에 함께하시어 다른 부모님들과 연결되어 서로 배울 수 있습니다.

Zoom으로 연결될 지원그룹 모임의 날짜와 시간에 '지금 함께하세요' 버튼을 클릭하세요. 줌으로 만나요!

Currently pregnant or just had a baby and looking for breastfeeding support? Join WIC's Virtual Breastfeeding Support Group on Zoom!

Click the 'Join now' button below on the day and time of the support group to connect on Zoom. See you there!

WIC está aquí para apoyarla a usted y sus metas para alimentar a su bebé. Familias esperando un bebé o amamantando son invitadas a unirse a los grupos de apoyo a la lactancia en Zoom para conectarse y aprender con otros padres.

Haga clic en el botón '¡Únase ahora!' el día y la hora del grupo de apoyo que quiera para conectarse en Zoom.

WIC 在这里为您和您的宝宝提供母乳喂养的支持。我们邀请怀孕和母乳喂养的家庭加入 Zoom 上的母乳喂养支持小组,与其他家长一起讨论和学习关于母乳喂养的要点。

在小组活动当天只需点击'立即加入Join now' 键即可在Zoom上连接。到时候见!

WIC-ն այստեղ է օժանդակելու ձեզ՝ երեխայի կերակրման ձեր նպատակներին։ Հղի և կրծքով կերակրող ընտանիքները հրավիրվում են Zoom-ի միջով միանալու կրծքով կերակրման աջակցության խմբակին՝ հաղորդակցվելու և սովորելու այլ ծնողների հետ։

Սեղմեք Zoom-ի 'Միացիր հիմա' կոճակը՝ աջակցության խմբակին միանալու օրը և ժամին։ Կտեսնեմ ձեզ այնտեղ!

WIC está aquí para apoyarla a usted y sus metas para alimentar a su bebé. Familias esperando un bebé o amamantando son invitadas a unirse a los grupos de apoyo a la lactancia en Zoom para conectarse y aprender con otros padres.

Haga clic en el botón '¡Únase ahora!' el día y la hora del grupo de apoyo que quiera para conectarse en Zoom.