August is National Breastfeeding Month!

All parents with young children should have access to skilled breastfeeding and chestfeeding counseling and support from their health facilities, workplaces, and communities.

WIC is committed to being part of parents’ support systems by providing free phone, online, virtual, and in-person services.

Every year, August 1-7, we celebrate World Breastfeeding Week. This year, the theme “Enabling breastfeeding: making a difference for working parents” reaffirms WIC’s important role in parents’ support and breastfeeding education.

PHFE WIC Hosts its 2nd Annual Breastfeeding Celebration

Celebrating Families

Whittier Narrows Recreation Area
750 S Santa Anita Ave,
South El Monte, CA 91733

August 22, 2023
10:00 AM – 2:00 PM

Facebook Live “Breastfeeding Q&A with an LC!”

Get answers to all your breastfeeding and chestfeeding questions! Join WIC’s Facebook live event. Everyone is welcome.

¡Obtenga respuestas a todas sus preguntas sobre lactancia!

miércoles, 16 de agosto del 2023, de 11:00 a. m. a 12:00 p. m. PDT

Haga clic en el botón 'Unirse ahora' a continuación el día y la hora del evento para conectarse. ¡Te veo allí!

获取所有母乳喂养问题的答案!

2023 年 8 月 16 日星期三下午 1 点至 2 点(太平洋夏令时)

单击活动日期和时间下方的“立即加入”按钮进行连接。到时候那里见!

Get answers to all your breastfeeding questions!

Thursday, August 17, 2023 from 11:00am-12 pm PDT

Click the 'Join now' button below on the day and time of the event to connect. See you there!

Nhận câu trả lời cho tất cả các câu hỏi cho con bú của bạn!

Thứ Năm, ngày 17 tháng 8 năm 2023 từ 1 giờ chiều đến 2 giờ chiều PDT

Nhấp vào nút 'Tham gia ngay' bên dưới vào ngày và giờ của sự kiện để kết nối. Hẹn gặp bạn ở đó!

Virtual Breastfeeding Support Groups

WIC sẵn sàng hỗ trợ bạn và mục tiêu nuôi con bằng sữa mẹ của bạn. WIC mời các phụ nữ đang mang thai và các gia đình đang cho con bú sữa mẹ tham gia nhóm hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ trên Zoom để kết nối và học hỏi với các bậc cha mẹ khác.

Nhấp vào nút 'Tham gia ngay' vào ngày và giờ của nhóm hỗ trợ để kết nối trên Zoom

 

Ikaw ba ay nagdadalang tao o kapapanganak lamang at nangangailangan ng tulong sa breastfeeding? Maaring lumahok sa breastfeeding support group sa pamamagitan ng Zoom.

 

WIC-ն այստեղ է օժանդակելու ձեզ՝ երեխայի կերակրման ձեր նպատակներին։ Հղի և կրծքով կերակրող ընտանիքները հրավիրվում են Zoom-ի միջով միանալու կրծքով կերակրման աջակցության խմբակին՝ հաղորդակցվելու և սովորելու այլ ծնողների հետ։

Սեղմեք Zoom-ի 'Միացիր հիմա' կոճակը՝ աջակցության խմբակին միանալու օրը և ժամին։ Կտեսնեմ ձեզ այնտեղ!

 

WIC 在这里为您和您的宝宝提供母乳喂养的支持。我们邀请怀孕和母乳喂养的家庭加入 Zoom 上的母乳喂养支持小组,与其他家长一起讨论和学习关于母乳喂养的要点。

在小组活动当天只需点击'立即加入Join now' 键即可在Zoom上连接。到时候见!

 

Currently pregnant or just had a baby and looking for breastfeeding support? Join WIC's Virtual Breastfeeding Support Group on Zoom!

Click the 'Join now' button below on the day and time of the support group to connect on Zoom. See you there!

 

WIC está aquí para apoyarla a usted y sus metas para alimentar a su bebé. Familias esperando un bebé o amamantando son invitadas a unirse a los grupos de apoyo a la lactancia en Zoom para conectarse y aprender con otros padres.

Haga clic en el botón '¡Únase ahora!' el día y la hora del grupo de apoyo que quiera para conectarse en Zoom.

 

Important Dates in the Month of August

This year, the theme “Enabling breastfeeding: Making a difference for working parents” reminds us of WIC’s important role in parents’ support and breastfeeding education.

This year's theme is "From the Stars to a Sustainable Future". We honor and celebrate indigenous breastfeeding and chestfeeding experiences and reclaiming ancestral birthing and parenting practices.

 

This year's theme is "Telling our stories. Elevating our voices". We are committed to supporting Asian American, Native Hawaiian, and Pacific Islander communities in their breastfeeding and chestfeeding journeys.

This year's theme is "We Outside! Celebrating Connection & Our Communities". Black Breastfeeding Week is the perfect time to learn more about organizations committed to supporting Black people who breastfeed and chestfeed, such as WIC’s sister program, CinnaMoms.

We are committed to supporting Latin/Hispanic communities in their breastfeeding and chestfeeding journeys.

CinnaMoms

In celebration of Black Breastfeeding Week, CinnaMoms will be hosting a Facebook Live Breastfeeding FAQ Session with a Lactation Consultant.

Thursday, August 17, 2023 from 3:00 to 4:00 PM

Click the ‘Join now’ button below on the day and time of the event to connect. See you there!

WIC Protects Breastfeeding and Chestfeeding

Infant feeding is a journey. WIC is here for parents every step of the way to educate, empower, and encourage parents to reach their goals for feeding their babies. WIC educates parents about breastfeeding and chestfeeding basics, overcoming challenges, returning to work, nursing in public, expressing and storing milk, and more.

Breastfeeding and chestfeeding services available to WIC participants:

Click here for more information about WIC breastfeeding and chestfeeding services.

This institution is an equal opportunity provider